¯el UV BelArte Color 5ml

¯el UV BelArte Color 5ml ¯el UV BelArte Color 5ml ¯el UV BelArte Color 5ml

BelArte COLORLINE to nowoczesna ekskluzywna linia ¿eli uv kolorowych, wyprodukowana specjalnie dla Kosmetyczek ceni±cych komfort pracy i szerokie spektrum mo¿liwo¶ci. Marka BelArte wiedz±c, ¿e oferuje ¿ele najbardziej wymagaj±cym Stylistkom, zaprojektowa³a jedn± z najbardziej wyrazistych palet kolorystycznych dostêpnych w sprzeda¿y!

49 szalone kolory, starannie dobrane w oparciu o badania trendów rynkowych, zainspiruj± Ciê do twórczej stylizacji i ofiaruj± mo¿liwo¶ci, których dot±d nie mia³a¶!

¯ele UV kolorowe BelArte COLORLINE mo¿esz zakupiæ w wersji:
- Subtelne PASTELE
- Intensywne KRYJ¡CE kolory
- Intryguj±ce KOKTAJLOWE
- Ponadczasowa bia³a PER£A
- Na czasie kolory METALICZNE
- Po³yskuj±ce BROKATY
- Rewelacyjne ¿ele NEONOWE

Zestaw zawiera:
- ¯el BelArte COLORLINE poj. 5ml
- Instrukcjê-Ulotkê ze sk³adnikami
- Paletkê kolorystyczn± ¿eli uv
- Pude³ko holograficzne

¯ele UV BelArte COLORLINE spe³niaj± standardy Unijne i zosta³y wyprodukowane w oparciu o Dyrektywê UE nr 67-548-EEC.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Wybierz rodzaj:
Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja