Clean Prep BelArte 11 ml

Uniwersalny ¶rodek do przygotowania p³ytki paznokcia. Ma dzia³anie: - Odt³uszczaj±ce (przed na³o¿eniem ¿elu UV lub akrylu) - Aktywacyjne (jako aktywator ¿elu UV) - Antybakteryjne - Antywirusowe - Dezynfekuj±ce Do stosowania na p³ytkê paznokci (nie ma potrzeby nak³adania na wa³ oko³opaznokciowy) przed na³o¿eniem ¿elu, akrylu, lub tipsa oraz przy metodzie gel uv, do aktywacji ¿elu (przecieraæ odrobinê mniejsz± ilo¶ci± ni¿ cleanera). Buteleczka 11ml z pêdzelkiem u³atwiaj±cym aplikacjê.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja