Akryl BelArte Bia³y 25g

Wyj±tkowy proszek akrylowy z wysokiej pó³ki. Wersja WHITE - bia³a, idealna do koñcówek frencha. Tak przyjemny w opracowywaniu, ¿e mo¿na pi³owaæ go brokatowym bloczkiem! Samopoziomuj±cy (efekt miodu), ale nie rozlewa siê i dobrze trzyma ozdoby. Wyj±tkowa trwa³o¶æ po aplikacji, ¶wietna przyczepno¶æ. Nie¿ó³kn±cy, praktycznie bez wzglêdu na wysoko¶æ temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym ma idealnie naturaln± barwê. Do u¿ycia z formami na naturalnej p³ytce lub z tipsem. Oryginlany Akryl BelArte polecany jest przez wybitnych profesjonalistów w bran¿y paznokciowej.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja