Akryl BelArte Bezbarwny 25g

Wyj±tkowy proszek akrylowy z najwy¿szej pó³ki. Wersja CLEAR - bezbarwna, stworzona do ozdób zatopionych w przezroczystym akrylu. Tak prosty w opracowaniu, ¿e mo¿na pi³owaæ go brokatowym bloczkiem! Samopoziomuj±cy siê, ale nie rozlewa siê i dobrze trzyma ozdoby. Najwy¿sza trwa³o¶æ po wyschniêciu, wy¶mienita przyczepno¶æ. Nie¿ó³kn±cy, praktycznie bez wzglêdu na wysoko¶æ temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym ma idealnie naturalne zabarwienie. Do u¿ycia z formami na naturalnej p³ytce paznokcia lub na tipsie. Oryginlany Akryl BelArte rekomendowany jest przez znanych profesjonalistów w bran¿y stylizacji paznokci.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja