Akryl BelArte Ró¿owy 25g

Ekskluzywny proszek akrylowy z wysokiej pó³ki. Wersja PINK - ró¿owa, stworzona do frencha. Tak prosty w obróbce, ¿e mo¿na pi³owaæ go zwyk³ym bloczkiem! Samopoziomuj±cy (efekt miodu), ale nie rozlewa siê i dobrze kryje ozdoby. Najwy¿sza trwa³o¶æ po na³o¿eniu, ¶wietna przyczepno¶æ. Nie¿ó³kn±cy, praktycznie bez wzglêdu na wysoko¶æ temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym ma idealnie naturalny kolor. Do u¿ycia z formami na naturalnej p³ytce paznokcia lub z tipsem. Oryginlany Akryl BelArte polecany jest przez najbardziej znanych profesjonalistów w bran¿y paznokciowej.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja