3 Akryle BelArte 25g

Zestaw zawiera 3 opakowania pudrów akrylowych BelArte po 25g ka¿dy (ok. 50ml), w wersjach kolorystycznych pink (ró¿owy-naturalny), white (¶nie¿nobia³y do koñcówek french) oraz clear (transparentny, do zdobieñ aqua).

Pudry do stosowania z liquidem-monomerem BelArte. Charakteryzuj± siê zadziwiaj±c± miêkko¶ci± i ³atwo¶ci± w opracowywaniu - do spi³owania wystarczy u¿yæ bia³ego bloku.

Mo¿liwo¶æ pracy zarówno na tipsie, jak i na szablonie. Umiarkowany zapach.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja