Tipsy AirBrush 70 szt w pude³ku

Tipsy AirBrush 70 szt w pude³ku Tipsy AirBrush 70 szt w pude³ku

Przepiêknie pomalowane tipsy airbrush, gotowe do na³o¿enia bez zdobienia.

W komplecie 70 szt sztucznych paznokci airbrush w estetycznym pude³eczku. Dla Twojej wygody, sztuczne paznokcie dostêpne s± w wiêkszych rozmiarach. Dziêki temu by mniejsze spokojnie opi³ujesz du¿e i nie zostaniesz bez najwiêkszej rozmiarówki, jak to siê czêsto dzieje.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja