Tipsy BelArte Classic Clear 500 szt.

Tipsy marki BelArte, standardowy, prosty kszta³t, pó³przezroczyste. Wysoka elastyczno¶æ, nie krusz± siê w lampie ani podczas nak³adania. Dobra przyczepno¶æ do p³ytki paznokcia, doskonale wi±¿e z klejami dostêpnymi na rynku. Komplet zawiera 500 sztuk tipsów, pakowanych w 10 woreczków po 50 sztuk danego rozmiaru. Rozmiary 1-10.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja