Formy wielorazowego u¿ytku

Formy wykonane z bardzo elstycznego tworzywa zachowuj±cego swój kszta³t po odgiêciu - dziêki temu mo¿esz nadaæ paznokciom po¿±dany kszta³t. Umo¿liwiaj± wielokrotn± prace przy pomocy tego samego szablonu. Pakowane w plastikowe pude³ko u³atwiaj±ce przechowywanie i utrzymanie czysto¶ci.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja