Preparat antygrzybiczny BelArte 11 ml

Nowy p³yn BelArte Anti-Fungus ma uniwersalne dzia³anie:
- Chroni przed grzybicami
- Niszczy wirusy i bakterie
- Odka¿a miejsce aplikacji
- Odt³uszcza p³ytkê

Nak³adaj p³yn pêdzelkiem bezpo¶rednio na p³ytkê paznokci i wa³ oko³opaznokciowy przed wykonaniem zabiegu. Do u¿ytku zewnêtrznego (nie stosuj na ods³oniête rany). Buteleczka 11 ml z pêdzelkiem który u³atwia aplikacjê.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja