P³yn stabilizuj±cy 11 ml

Specjalny lakier utwardzaj±cy, stosowany jako tymczasowe uzupe³nienie ¿elu i-lub akrylu. Rewelacyjnie sprawdza siê do utwardzania paznokci naturalnych z du¿ymi ozdobami (kwiaty, buliony, cyrkonie SwarowskiStabilisator jako tymczasowe wype³nienie, przed³u¿a czas do nastêpnego uzupe³nienia - dlatego jest idealny do dalszej odsprzeda¿y dla Klientek. Mo¿na go usun±æ zmywaczem bezacetonowym.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja