P³yn do usuwania skórek BelArte 11 ml

Cuticle Remover BelArte, czyli ³agodny preparat BelArte, rozmiêkczaj±cy skórki ju¿ w pó³ minuty. Przyjemny, neutralny zapach. Antyalergiczny, dlatego nie musisz siê obawiaæ o odczyny alergiczne. Lakierówka 11 ml z pêdzelkiem u³atwiaj±cym precyzyjn± aplikacjê.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja