Blender BelArte 11 ml

P³yn u³atwiaj±cy pi³owanie. Zmiêkcza próg tipsa u³atwiaj±c jego opracowanie.
Po na³o¿eniu ¶ladowej ilo¶ci p³ynu na liniê ³±czenia naklejonego tipsa, wyg³adzisz je pilnikiem bez trudu i oszczêdzisz zarazem sporo czasu!

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja