Zestaw Sza³ Zdobieñ 150 elementów

SZA£ ZDOBIEÑ to miks ozdób, lakierów i akcesoriów zawieraj±cy chyba wszystko, czego mo¿e sobie za¿yczyæ prawdziwy sympatyk artystycznego zdobnictwa paznokci.

W komplecie:
- 12 pude³eczek cyrkonii (ró¿ne kszta³ty i kolory)
- 6 s³oiczków kruszonych muszelek, w ró¿nych kolorach
- 12 opakowañ suszonych kwiatuszków
- 6 s³oiczków szkieletów li¶ci
- 6 pude³eczek z³otych ozdóbek w ró¿nych kszta³tach
- 12 super-pe³nych opakowañ sypkiego brokatu GLITTER
- 12 s³oiczków folii hologramowej o ró¿nych barwach
- 6 opakowañ kolorowych piórek
- 12 pude³eczek po³yskuj±cych ozdóbek hologramowych
- 6 opakowañ kwiatków ceramicznych
- 6 opakowañ pe³nych kó³ek
- 6 opakowañ wielobarwnego kruszonego szk³a
- 6 pude³eczek piasku do zatapiania
- 6 opakowañ kó³eczek z dziurk±
- 6 opakowañ mchu chrobotka
- 6 pude³eczek cekinów 3d
- 12 emalii do paznokci BelArte NAIL ENAMEL (po 11 ml ka¿dy), seria nieszablonowych kolorów
- 4 linery BelArte z supercienkim pêdzelkiem (najpopularniejsze kolory) GRATIS
- 2 du¿e karuzele na ozdoby GRATIS
- 2 ma³e karuzele na ozdoby GRATIS

Razem 126 PUDE£ECZEK OZDÓBEK (sporo powy¿ej pó³ KILOGRAMA ozdóbek na pazurki), 16 lakierów i cztery karuzelki!

Uwaga - ze wzglêdu na znaczne rozszerzenie naszego asortymentu ozdóbek, czê¶æ ozdób mo¿e byæ o wiele bardziej urozmaicona, ni¿ jest to na li¶cie po wy¿ej!

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja