Wstêga kaszki 12 szt

Wstêga kaszki 12 szt Wstêga kaszki 12 szt Wstêga kaszki 12 szt Wstêga kaszki 12 szt

Je¿eli podoba Ci siê zdobienie z u¿yciem bulionu, a nie masz serca by go uk³adaæ prze tak d³ugi czas, groszek w ³añcuszku jest przeznaczony dla Ciebie!

Dziêki niteczce u³o¿ysz ozdoby w 100% prostej linii, a bêdzie to trwaæ tylko moment!

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja