Jedwabne ozdoby 12 szt

Jedwabne ozdoby 12 szt Jedwabne ozdoby 12 szt

W komplecie 12 pude³eczek ró¿nych ozdób jedwabnych. Ka¿dy komplet zawiera pe³n± gamê kolorystyczn± jednego lub dwóch kszta³tów.
Kupuj±c ca³y zestaw zapewniasz sobie swobodê wyboru podczas zdobienia paznokci.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja