Masa per³owa 12 szt

Masa per³owa 12 szt Masa per³owa 12 szt Masa per³owa 12 szt Masa per³owa 12 szt

Masa z per³y formowana, to najdro¿sze i ekskluzywne p³askie ozdoby do zatapiania. Dostêpne w wielu kszta³tach, a w zale¿no¶ci od rodzaju, przyjmuj± per³ow± barwê, lub mieni± siê kolorami.

Komplet zawiera 12 pojemniczków ró¿nych wzorków formowanej masy per³owej, w ka¿dym po 10 szt ozdób.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja