Hologramowe kszta³tki 12 szt

Hologramowe kszta³tki 12 szt Hologramowe kszta³tki 12 szt Hologramowe kszta³tki 12 szt Hologramowe kszta³tki 12 szt

W komplecie 12 wspania³ych ozdób - komplet pude³eczek brokatowych hologramów o ró¿nych barwach. Otrzymasz nie tylko holograficznie po³yskuj±ce srebro czy z³oto, ale tak¿e przezroczyst± zieleñ, czy b³yszcz±ce pastele. Masz mo¿liwo¶æ swobodnego wyboru kszta³tu - jest bardzo wiele wersji do wyboru.
Kupuj w zestawie aby mieæ pe³ny asortyment w zdobnictwie.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja