Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y

Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y Zestaw do piecz±tkowania paznokci du¿y

Nowo¶æ - zestaw do piecz±tek na paznokcie paznokci MINI.

W komplecie:
- Zestaw do piecz±tkowania z prowadnic±, piecz±tk±, odpychaczem lakieru
- 5 p³ytek ze wzorkami (³±cznie 40 pojedynczych wzorów)
- 7 lakierów do paznokci (w tym nawierzchniowy)
- P³yta CD z filmow± instrukcj±
- Instrukcja
- Pude³ko

Uwaga - dziêki 8-k±tnym p³ytkom ze wzorkami, ten zestaw jako jedyny oferuje mo¿liwo¶æ wykonywania wzorów wielobarwnych, czyli takich, w których fregmenty namalowane zosta³y wieloma barwami!

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja