Lakiero¿el do manicure hybrydowego 11 ml

NOWO¦Æ! Lakier UV (lakiero¿el) do manicure hybrydowego marki BelArte!

Lakiero¿ele do manicure hybrydowego to kolorowe ¿ele typu Soak-Off, do u¿ycia na naturaln± p³ytkê lub tips. Zmywaj wy³±cznie p³ynem do usuwania tipsów BelArte.

Nasze buteleczki z preparatem hybrydowym s± bezbarwne, dziêki temu wy³±cznie pracuj±c na BelArte zaprezentujesz Klientce barwê lakieru, bez odkrêcania. Przechowuj w ciemnym miejscu, nie na s³oñcu.

Wykonanie:
1 x BelArte Twin Coat, utwardzanie 2 min w lampie
1 x Lakiero¿el BelArte, utwardzanie 2 minuty w lampie uv
1 x BelArte Twin Coat, utwardzanie 2 min w lampie
1 x Cleaner BelArte, zetrzyj warstwê dyspersyjn± p³atkiem bezpy³owym

Pamiêtaj, najlepiej na ka¿d± 1 lakierówkê ¿elu hybrydowego kupiæ 2 buteleczki uniwersalnej bazy nab³yszczaj±cej (BelArte Twin Coat).

Produkt tymczasowno niedostpny.

Wybierz rodzaj:
Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja
© Copyright by Stylis.pl Realizacja: