Akryl BelArte Naturalny 25g

Wyj±tkowy puder akrylowy z wysokiej pó³ki. Wersja COVER - kryj±ca, do pokrywania p³ytki. Tak przyjemny w obróbce, ¿e mo¿esz pi³owaæ go brokatowym bloczkiem! Samopoziomuje siê, ale nie rozlewa siê i dobrze trzyma ozdoby. Wysoka trwa³o¶æ po wyschniêciu, wy¶mienita przyczepno¶æ. Nie¿ó³kn±cy, praktycznie bez wzglêdu na wysoko¶æ temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym osi±ga idealnie naturalny koloryt. Do u¿ycia z szablonami na naturalnej p³ytce lub na tipsie. Oryginlany Akryl BelArte polecany jest przez wybitnych profesjonalistów w bran¿y manicure.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja