Wierte³ko do paznokci

Metalowe wiert³o do dziurkowania p³ytki paznokcia.
Odkrêcane ostrze daje mo¿liwo¶æ schowania wierte³ka w r±czce, dziêki czemu nie uszkodzisz nim nesesera ani innych produktów.
Kamieñ w r±czce jest ruchomy, dlatego wiert³o jest bardzo ³atwe w u¿yciu.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja