Sztuczna rêka plastikowa

Szuczna rêka do æwiczeñ, wykonana z elastycznego tworzywa przypominaj±cego gumê. W tym modelu wszystkie palce s± odginane, co znacznie u³atwia naukê i pracê pocz±tkuj±cym. R±czka jest tak¿e dobrym prezenterem Twoich zdobieñ.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja