Pojemnik do pielêgnacji pêdzelków

Pojemnik do pielêgnacji pêdzelków Pojemnik do pielêgnacji pêdzelków

Pojemnik u³atwiaj±cy utrzymanie czysto¶ci i pielêgnacjê w³osia pêdzelków. Wykonana z tworzywa forma wewn±trz, przytrzymuje Twój ulubiony pêdzelek, dziêki czemu w³osie nie zniszczy siê.

Wlej do ¶rodka odrobinê p³ynu i pozostaw pêdzelki, a¿ zostan± oczyszczone.

Produkt tymczasowno niedostpny.

Makija Wiza Tipsy
Szukaj:
Newsletter ArtVisage Promocje BelArte Kosmetyki
Twj kod:
Tagi Stylizacja